Værdier og målsætning for Nordjysk Ergoterapi

Nordjysk Ergoterapi åbnede i marts 2022.

 

Ergoterapeut med 20 års erfaring

Som Ergoterapeut er jeg autoriseret af Sundhedsstyrelsen og arbejder altid efter gældende love, retningslinjer, aftaler og lovbestemt krav om faglig forsvarlighed.

Dette betyder selvfølgelig også, at jeg fører journal over alle forløb.
Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningen – og medlem af Klubben for Privatpraktiserende ergoterapeuter – Via de to link, kan du læse meget mere om ergoterapi.

Siden 2000 har jeg arbejdet i Sundhedsvæsenet og har kontinuerligt videreuddannet mig.

I 2006 blev jeg færdig med en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling fra Århus Universitet og siden har jeg oparbejdet en stor erfaring indenfor den private sektor og offentlige sektor.

 

  • 2000  Kursus i psykosocialt arbejdsmiljø
  • 2002  Calibreret AMPS-tester (Assessment of Motor and Process Skills
  • 2003  Kursus I Sanseintegration
  • 2007 Rygestoprådgiver
  • 2008 Godkendt ESI tester (Evaluation af Social Interaction)
  • 2010 Surveyor-uddannelsen hos IKAS
  • 2016 – 2017  Forbedringsagent – Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • 2022 Calibreret AMPS-tester
Ergoterapeut Aalborg

Har du problemer med daglige aktiviteter?

Aktiviteter gennem livet – I størstedelen af livet består dagene af aktiviteter relateret til tre aspekter af tilværelsen: Hjemmelivet, Fritidslivet og Arbejdslivet

Daglig aktivitet skaber roller samt vaner og dermed struktur, som understøtter menneskets behov for tryghed. Individets dagelige aktiviter er samtidig identitetsskabende. 

Mennesket har brug for at være i aktivitet – både når vi er alene og når vi er sammen med andre. Aktiviteter skal forstås meget bredt og kan være alt: Madlavning, personlig hygiejne, rengøring, pasning af børn, spisning, job, sport, vasketøj, strikke, gåture, golf og meget andet.

Det enkelte menneske har altid sin helt personlige og unikke definition af vigtige daglige aktiviter, som vil afhænge af alder, familie, interesser, uddannelse, job med mere.

Hvad er formålet med Ergoterapi

Formålet med ergoterapi er at hjælpe det enkelte mennesket til at klare dagligdagen i hjemmet, i fritiden og på arbejdet med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet.

Ergoterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets fysiske og kognitive funktioner.