Borgere med behov for udredning af funktionsniveau

Den enkelte borger har sin helt egen historie med sig – og det er med det afsæt i denne konkrete historie, vi laver en grundig udredning.

Den anerkendende og meget individuelle tilgang reducerer barrierer og vanskeligheder samt får kompetencerne og udviklingspotentialerne i spil, så der skabes et reelt billede af funktionsniveauet.

En grundig udredning af funktionsniveauet i et tæt samspil med borgeren vil altid give de bedste resultater og samlet set forberede eller genskabe arbejdsmarkedsparatheden. Borgeren vil opnå en forståelse for f.eks. at kunne kombinere sygdom eller andre hindringer med job eller uddannelse.

Kontakt os

Det rette match mellem

borgere og arbejdsplads

Med udgangspunkt i den konkrete arbejdsplads og specifikke arbejdsfunktion tilbyder vi at lave en vurdering, som klarlægger hvilke kompetencer jobbet vil kræve – det være sig både fysisk, psykisk og socialt.

Det er vigtigtog af største betydning for borgere og arbejdspladser samt offentlige instanser, at der gennem udredning og vurdering laves det korrekte match mellem borgere og arbejdsplads i sager med arbejdsprøvning, fleksjob og skånejob.

Det handler om at skabe nogle gode medarbejdere til arbejdsplader og gode arbejdspladser til medarbejderne.

Borgere med behov for genoptræning

Ofte kan borgere efter sygdom og ulykke med den rette genoptræning blive selvhjulpne i forhold til mange af dagligdagens aktiviteter.

Alle forløb starter med en forundersøgelse og vurdering af borgeren. Typisk består træningsforløbene af 1-2 ugentlige konsultationer men vurderes individuelt i forhold til borgerens behov.

En almindelig konsultation varer ca. 60 minutter. Hvis borgeren og gerne denens pårørende kan udføre hjemmeøvelser selvstændigt øger det mulighederne for at få bedre resultater ud af behandlingen og dermed kan antallet af konsultationer måske reduceres.

Nordjysk Ergoterapi udarbejder fyldestgørende statusrapporter af aftale.

Kontakt os