hjælp til privat genoptræning

Ergoterapi kræver ikke henvisning fra læge eller fra kommune.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en gratis konsultation i forhold til en afklaring af, hvordan ergoterapi vil kunne hjælpe dig.

Vi samarbejder med praktiserende læger, kommuner og forsikringsselskaber om at give dig den bedst mulige behandling.

 

Hjælpemidler og boligændringer

– selv små ting kan være en stor hjælp

Problemer i hverdagen, som ikke kan afhjælpes med genoptræning, kan altid gøres nemmere med et hjælpemiddel eller en ændring i din bolig.

Som borger i Danmark har du altid ret til at søge om hjælpemidler og boligændringer. Dette gælder selvfølgelig både børn og voksne.

Der er mange regler omkring hjælpemidler og boligændringer og derfor anbefales det altid, at du får professionel hjælpe til din ansøgning.

Du kan som udgangspunkt bevilges hjælpemidler når:

  • Du har en varig nedsat funktion, som kan afhjælpes med et givent hjælpemiddel
  • Det kan lette din hverdag
  • Det er en nødvendighed for, at du kan udføre dit job på arbejdspladsen

Vi hjælper dig gerne med udarbejdelse af ansøgning til kommunen, indkøb af bevilget hjælpemiddel, samt giver instruktion i brugen af dit hjælpemiddel.

Vi finder sammen med dig frem til den løsning, der hjælper dig bedst i hverdagen

Behandlinger til private