Hvad er smerter

Gennem tiden er forståelsen af smerter ændret markant og i dag vides det, at alle smerter bliver produceret i hjernen

Så vi har ingen “smertenerver”, men derimod beskyttelses/farenerver, som sender signaler via rygmarven til hjernen. Hjernen foretager en analyse og vurderer, hvorvidt der skal produceres smerte. Alt dette foregår ubevidst og vores hjerne gør brug af alle tilgængelige informationer fra vores krop.

Vores hjerne arbejder konstant på at beskytte os.

Med denne viden kan det fastslås, at både fysiske, psykiske og sociale omstændigheder kan bidrage til, at vi føler smerte – ofte er der noget fra alle 3 kategorier, som bidrager til smerte.

Denne nye viden om smerter gør også, at vi nu forstår, hvorfor vi alle oplever smerte forskelligt.

Vi har alle unikke forudsætninger, som gør at vi oplever smerte forskelligt. Dettte gælder både akutte og vedvarende smerter.

Kontakt os

Illustration af individets forudsætninger for oplevelse af smerter

Det siger Sundhedsstyrelsen om smerter

Generaliserede smerter i bevægeapparatet er en af de hyppigste årsager til besøg hos de praktiserende læger. Patienterne lider ofte under et højt smerteniveau ledsaget af søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær og det påvirker både deres funktionsevne og livskvalitet.

Tilstanden skyldes som oftest mange forskelligartede faktorer, som kan være både biologiske, psykiske og sociale.

“Derfor er det vigtigt, at behandlere har fokus på at give patienten en helhedsorienteret behandling, hvor der tages højde for både de fysiske, psykologiske, følelsesmæssige og sociale sider af smertetilstanden” siger projektleder i Sundhedsstyrelsen.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-udredning-og-behandling-af-patienter-med-generaliserede-smerter-i-bevaegeapparatet

Tilmeld dig nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil du ca. 10 gange om året modtage interessante nyheder inden for sundhed, behandling og ergoterapi.

Tilmeld dig her