APV i samarbejde med Nordjysk Ergoterapi

så er du sikret en professionel samarbejdspartner gennem hele processen

Vidste du, at det for alle virksomheder med ansatte (ved blot 1 ansat) er lovpligtig at udarbejde skriftlig APV. En APV er en arbejdspladsvurdering, som rummer både det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.

Husk også den kemiske risikovurdering.

 

Manglende lovpligtig APV kan medføre bøde og genbesøg af arbejdstilsynet.

 

APV skal leve op til lovgivning og have 5 faser

Det er et krav, at en APV består af 5 faser

  1. Identificering og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmøljø
  2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer
  3. Inddragelse af sygefravær
  4. Prioritering af løsninger
  5. Udarbejdelse af handlingsplan, samt retningslinjer for opfølgning på handleplanen

Husk

Loven siger, at APV skal laves minimum hver 3. år og ved væsentlige ændringer i virksomheden.

APV rapporten skal være tilgængelig for alle – både ledelse og medarbejdere

 

Apv i samarbejde med Nordjysk Ergoterapi

Med Nordjysk Ergoterapi som din samarbejdspartner får din virksomhed en professionel udførsel af hele APV processen.

Vi indleder med en dialog, så vi får lavet lige præcis det, din virksomhed har brug for.

Vi anvender f.eks. spørgeskemaer, dialogmøder, interview, runderinger m.m. Hvad der passer bedst hos jer, aftaler vi ved start.

Nordjysk Ergoterapi er med hele vejen og varetager alt omkring APV´en.

Til slut modtager virksomheden en samlet APV rapport, som giver et klart og tydeligt billed af det samlede arbejdsmiljø og samtidig giver et samlet overblik over løsninger på eventuelle problematikker.

Ud over at være lovpligtig så vil APV rapporten være et rigtig godt redskab til at holde styr på virksomhedens arbejdsmiljø. Både ledelsen og medarbejdere får et klart overblik over, hvorvidt der er problematikker og hvor og hvordan der eventuel kan laves en indsats for at øge arbejdsglæden og mindske sygefravær.