Hvad er ergoterapi og hvordan kan det hjælpe mig?

Ergoterapi er en sundhedsfaglig profession, som tager afsæt i deltagelse i hverdagslivet. Formålet med ergoterapi er at muliggøre aktiviteter, der giver mening, derved bliver du i stand til selvstændigt at klare dagligdagen i hjemmet, på arbejdet eller på uddannelsesinstitutioner, samtidig med at din livskvalitet bevares eller opbygges.

Ergoterapeuter arbejder både din fysiske krop, din psyke og dit sociale liv. Ergoterapi tager altid afsæt i lige præcis dig, dit behov, dine ønsker og alt foregår i et tæt samarbejde med dig.

At udføre meningsfulde aktiviteter i hverdagen udvikler, giver selvtillid og livsglæde til alle, både barnet i børnehaven, den voksne på arbejdsmarkedet og den ældre på plejecenter.

Ergoterapeuter er autoriserede behandlere og er registeret ved Sundhedsstyrelsen.

Ergoterapi er ikke fysioterapi

Ergoterapi er ikke en alternativ behandlingsform

Privat

Nordjysk Ergoterapi tilbyder professionel genoptræning, smertebehandling og sansebehandling. 

Vi ser altid et helt menneske med en hverdag og vi inddrager altid dig og dine pårørende i alle beslutninger.

Du er den bedste ekspert i dit liv og det lytter vi til. Vi giver altid en gratis samtale, hvor vi tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig til en mere aktiv hverdag med øget livskvalitet.

Vi hjælper dig også, hvis du er “faret vild” i sundhedsvæsenet og har brug for en guide.

Læs mere   

Erhverv

Nordjysk Ergoterapi tilbyder flere typer ydelser til virksomheder:

  • Ergonomisk vejledning
  • Sundhedstjek
  • Lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Vejledning ved indkøb af inventar til kontor, lager, produktion

Vi tilbyder altid et uforpligtende møde, hvor vi tager en snak om behovene i lige præcis din virksomhed. 

Vi mindsker sygefravær og øger arbejdsglæden hos den vigtigste ressource – medarbejderne

Læs mere   

Kommuner & Forsikringsselskaber

Nordjysk Ergoterapi tilbyder kommuner og forsikringsselskaber:

  • Vurdering af borgerens funktionsniveau
  • Vurdering af behov for hjælpemidler
  • Genoptræningsforløb

Vi får borgerne hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, samtidig med vi genskaber trivsel og livskvalitet.

Vi bistår med at klarlægge, hvad der skal til, for at borgeren kan passe sit job. 

Læs mere   

Alle vores kunder er helt unikke og vi  skræddersyr vores ydelser, så de passer præcist til kunden 

Læs mere om os

Ergoterapi tager udgangspunkt i undersøgelse og samtale

Ergoterapi tager udgangspunkt i en ergoterapeutisk undersøgelse og samtale omkring dine ressourcer og begrænsninger. Ved at klarlægge dine ressourcer og begrænsninger i din hverdag får ergoterapeuten et udgangspunkt for den videre behandling, samtidig med at dette kan bidrage til at vise en eventuel udvikling af din funktionssvne

Er din evne til at klare hverdagen i hjemmet og på jobbet hæmmet?

Sygdom både fysisk og psykisk, smerter, ulykker, alderdom, livskriser, livsstil, arbejdsforhold med mere kan påvirke vores evne til at udføre daglige aktiviteter både i forhold til vores hjemmeliv, fritidsliv og arbejdsliv.

Problemer med daglige aktiviteter kan afhjælpes helt eller minskes væsentlig gennem træning, genoptræning, smertebehandling, ergonomisk vejledning, indretning, tilpasning af omgivelserne og brug af hjælpemidler, så livet kan leves optimalt.

Fokus i al behandling hvor Nordjysk Ergoterapi er de daglige aktiviteter – at de kan udføre tilfredsstillende, selvstændigt og uden smerter.

Kontakt
Genoptræning efter blodprop i hjernen

Søren

Behandling

Jeg havde en meget god oplevelse af behandlingen fra Nordjysk Ergoterapi. I starten skete, der ikke så meget, men da vi fik sat strøm til, skete der nærmeste mirakler. Jeg har skiftet arbejde og mærker så godt som aldrig noget til min skade mere. Jeg har virkelig haft god gavn af Tina’s behandling.

Det var rigtig skønt, at hun kom hjem til mig. Det lettede, at man ikke skulle fare afsted.

Jeg ønsker Tina alt godt og vil aldrig tøve med at ringe igen eller fortælle det videre til andre

Lena-Marie

Behandling

Jeg har været meget tilfreds med Tina’s genoptræning af min hånd. Den er næsten så god som ny. Jeg synes, det var godt, at der var så mange forskellige ting, man kunne. Noget jeg selv kunne arbejde med. Det strøm der blev sat til den virkede godt.

Og da den ikke ville dreje nok, måtte vi finde en hammer på værkstedet 🙂

Kun ROS herfra til Tina

Mette

Behandling

Mit forløb med Tina som ergoterapeut var helt igennem en positiv og god oplevelse. Hun er imødekommende og lyttende. Hun kom godt forberedt og havde sat sig grundig ind i min problematik.

Det var dejligt, at hun kom i mit hjem og en hjælp for mig, at jeg ikke skulle ud og køre efter genboptræning.

Jeg tænker tit på hende, så hun har gjort indtryk på mig – TAK